สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งที่ 3 บ่อน้ำสมัยพุทธกาล ที่นำไปประกอบพิธีสำคัญและพิธีหลวงหลายครั้ง

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้ […]

Continue Reading